company Adwokat karny poprowadzi sprawę

Adwokat karny poprowadzi sprawę

Logo
Kodeks postępowania karnego. Strona przedstawia w sposób rozległy niniejszy dzieło doktryny i judykatury. Ponadto zważa aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Czytelnik może się zapoznać z dogłębną analizą zadań dotyczących: artykułów ogólnych dotyczących postępowania karnego, właściwości dodatkowo składu sądu, stron, obrońców, pełnomocników dodatkowo przedstawicieli społecznych występujących w postępowaniu karnym, czynności procesowych, dowodów, środków przymusu, postępowania przygotowawczego, postępowania przed pierwsza instancją, postępowania dowodowego, postępowania szczególnego, nadzwyczajnych środków zaskarżenia, kosztów procesu, postępowania w kwestiach karnych ze stosunków międzynarodowych.

Offer:

Name: Adwokat karny poprowadzi sprawę
address: Wieniawa 26-432, ul. Ustronie 79
Employees: Jacek Antos, Remigiusz Gucwa, Wiktor Bies,


Date added: 03-04-2020