company Aparatura Medyczna Allmart.pl

Aparatura Medyczna Allmart.pl

Logo
Allmart.pl - Nasze doświadczenie i możliwości zmiany wyrobów już w fazie projektowej dają nam dużą swobodę w zakresie ciągłego rozwoju naszej oferty. Sprzedawana przez nas aparatura rozwija się w zależności od rosnących oczekiwań rynku oraz panujących na nim trendów. Nasza elastyczność w tym zakresie, a także długa obecność na rynku, jest przez wielu naszych Klientów odbierana jako dodatkowy gwarant bezpieczeństwa i dowód zaufania.

Offer:

Name: Aparatura Medyczna Allmart.pl
address: Warka 05-660, ul. Siewna 51
Employees: Walenty Hrycyk, Walenty Gadowski, Julian Kaczor, Alfons Białas, Tomasz Grochowiak, Przemysław Borys, Daniel Dąbek, Edward Gogolewski,


Date added: 26-03-2020