company Badanie Holterem

Badanie Holterem

Logo
Przedstawiamy Państwu punkt medyczny z różnego rodzaju wyrobami medycznymi. Oprócz sprzedaży wyrobów medycznych prowadzimy również ich naprawę. Zatrudniamy inżynierów z uprawnieniami do serwisowania sprzętu i aparatury. Euro-Medical - Badanie wykonywane z użycie Holtera ABPM umożliwia przeprowadzenie dużej liczby pomiarów w ciągu doby. Badanie daje możliwość oceny dobowego profilu ciśnienia tętniczego, a zwłaszcza występowania nocnego spadkuobniżenia} ciśnienia, co ma znaczący wpływ na sposób i skuteczność diagnozy oraz ocenę prawdopodobieństwa powstania powikłań w przyszłości. Holter ciśnieniowy umożliwia dokładniejszą ocenę skuteczności stosowanego leczenia farmakologicznego i efektów leczenia inwazyjnego. Euro-Medical atrakcyjne/]niskie ceny aparatury medycznej. Dodatkowym naszym plusem, który posiadamy jest możliwość wykonywania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych. Nasz personel często uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez producentów, które poszerzają wiedzę oraz umiejętności naszych pracowników.

Offer:

Name: Badanie Holterem
address: Brodnica 63-112, ul. Władysławy Zieleniewskiej 95
Employees: Franciszek Adamiuk, Teodor Bareja, Zbigniew Jankowski, Joachim Śruba, Włodzimierz Jakimowicz, Zenon Domachowski,


Date added: 23-03-2020