company Biura ma Do sprzedania nowe KPC

Biura ma Do sprzedania nowe KPC

Logo
Strona www przeznaczona jest dla sędziów i prokuratorów, pełnomocników procesowych – adwokatów i radców prawnych oraz dla notariuszy i komorników sądowych. Będzie on przydatny dla aplikantów wszystkich zawodów prawniczych oraz studentów, a także dla osób poszukujących informacji na temat postępowania cywilnego. Znajdziesz tutaj przeciwdziałania nadużyciu prawa procesowego poprzez stronę lub jej pełnomocnika procesowego w sytuacjach wnoszenia: pozwów oczywiście bezzasadnych oraz pism procesowych z nieskonkretyzowanym żądaniem, nieuzasadnionych: wniosków o wyłączenie sędziego, zażaleń lub wniosków o sprostowanie lub uzupełnienie wyroku poprzez wymierzenie grzywny, nałożenie dodatkowych kosztów procesu lub podwyższenie stopy należnych stronie przeciwnej odsetek od świadczenia,

Offer:

Name: Biura ma Do sprzedania nowe KPC
address: Września 62-300, ul. Bolesława Chrobrego 12
Employees: Lucjan Garbowski, Marek Fijewski, Mikołaj Górzyński, Szymon Gajda, Jerzy Kamiński, Marcin Karwowski, Andrzej Czekalski,


Date added: 01-04-2020