company Biuro MOPS w Warszawie

Biuro MOPS w Warszawie

Logo
Książka dla pracowników urzędów miejskich. Warto przypomnieć, że do 30.06.2019 r. świadczenie wychowawcze było przyznawane na drugie i kolejne dziecko albo na pierwsze bądź jedyne – po spełnieniu miara dochodowego. W nowelizacji przedmiotowej ustawy zadecydowano o rozszerzeniu od 1.07.2019 r. programu „Rodzina 500 plus” na pierwsze lub jedyne dziecko do 18. roku egzystowania – bez probierz dochodowego. Ponadto prawo do świadczenia z tego programu będą miały dodatkowo dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18. roku życia).

Offer:

Name: Biuro MOPS w Warszawie
address: Wielichowo 64-050, ul. Strumykowa 9
Employees: Teodor Drobczyński, Adolf Czachowski,


Date added: 04-06-2020