company BR Romek S.A. klasyfikacje dla budżetu

BR Romek S.A. klasyfikacje dla budżetu

Logo
Blog www adresowany jest do służb kontroli finansowej oceniających poprawność doboru podziałki klasyfikacyjnej zastosowanej przez praktykę finansową. Chcąc zakwestionować prawidłowość zastosowanej podziałki klasyfikacyjnej, powinno się to uzasadnić argumentami wynikającymi z budowy i struktury klasyfikacji. Adresatem strony są także pracownicy organów administracji (w tym nadzoru nad samorządami) dokonujący urzędowej wykładni podziałek klasyfikacyjnych oraz osoby odpowiadające za przygotowanie nowelizacji, które uzupełniają lub korygują normy aktualnej klasyfikacji budżetowej. Zapraszamy

Offer:

Name: BR Romek S.A. klasyfikacje dla budżetu
address: Bieruń 43-155, ul. Warszawska 50
Employees: Rudolf Jank, Rudolf Jank, Tadeusz Kalkstein,


Date added: 03-06-2020