company Dokumentacja Rodo dla firm - Rodix sp. z o.o.

Dokumentacja Rodo dla firm - Rodix sp. z o.o.

Logo
Złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na dziecko. Warto przypomnieć, że do 30.06.2019 r. świadczenie wychowawcze było przyznawane na drugie i kolejne dziecko albo na pierwsze bądź jedyne – po spełnieniu kryterium dochodowego. W nowelizacji przedmiotowej ustawy zadecydowano o rozszerzeniu od 1.07.2019 r. programu „Rodzina 500 plus” na pierwsze albo jedyne dziecko do 18. roku egzystowania – bez probierz dochodowego. Ponadto prawo do świadczenia z tego programu będą miały zarówno dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18. roku życia).

Offer:

Name: Dokumentacja Rodo dla firm - Rodix sp. z o.o.
address: Bąków 46-233, ul. Armii Krajowej 33
Employees: Szymon Cholewczyński, Norbert Gut, Tomasz Borys, Marek Kalkstein, Wiesław Bończak, Szymon Horodecki,


Date added: 09-06-2020