company Dzieje Łodzi

Dzieje Łodzi

Logo
Początkowe informacje dotyczące Łodzi pochodzą spośród końca wieku XIII. W owym okresie miasto była wsią książęcą, przekazaną biskupom Kujawskim za sprawą księcia łęczyckiego- Władysława. Był rok 1332, kiedy zaczęto używać życia określenia Łódź w odniesieniu do wsi leżącej w sąsiedztwie trakcie piotrkowskim. Na początku XIV w. Łódź była niewielką wsią o znikomym znaczeniu. Znajdowały się w ową stronę wówczas, jak podają źródła, 44 domostwa. Wraz z początkiem wieku XV (rok 1414) z inicjatywy biskupów Kujawskich rozpoczęto obsługiwanie mające na celu nadanie wsi praw miejskich. Wysiłki nie kształtny się daremne. 15 lipca 1423 r. Łódź uzyskała prawa miejskie z nadania króla Władysława Jagiełły. Od tamtej pory można już swobodnie mówić o historii miasta Łódź.

Offer:

Name: Dzieje Łodzi
address: Bobrowo 87-327, ul. Tylna 75
Employees: Karol Gancarczyk, Grzegorz Arciszewski, Robert Butkiewicz, Krystian Bakuła, Władysław Betliński, Leonard Kaczor, Wacław Bieniasz, Marcin Glinka, Łukasz Bartyzel, Lech Kamiński,


Date added: 19-04-2020