company Firma - świetne pozycje z KC

Firma - świetne pozycje z KC

Logo
Zobacz moją stronę z Serią KC KPC stanowi doskonałą pomoc wyjątkowo dla sędziów, aplikantów, adwokatów, prawników i wszystkich tych, dla jakich znajomość aktualnych przepisów prawa cywilnego materialnego i procesowego stanowi warunek prawidłowego uzyskiwania zawodu. Artykuły opatrzone hasłami, które praktycznie informują o treści przepisu, ułatwiają szybką orientację w kodeksie. Najważniejsze akty z zakresu prawa cywilnego. Szczegółowe informacje o zmianach, jakim ulegały poszczególne przepisy. Stan prawny zważa ustawę z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego także niektórych innych ustaw. Zapraszam do zakupów

Offer:

Name: Firma - świetne pozycje z KC
address: Alwernia 32-566, ul. Karbowska 42
Employees: Wiesław Wróbel, Krzysztof Janicki, Bronisław Kwaśniewski, Ireneusz Bieliński,


Date added: 26-06-2020