company Import-Export prowadzimy dokumentację dla firm

Import-Export prowadzimy dokumentację dla firm

Logo
Nasza firma prowadzi sprzedaż książek na temat: Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, Zakup towaru od podatnika z UE to WNT, Podstawa opodatkowania przy WNT, Obowiązek podatkowy przy WNT, Rozliczenie VAT przy braku faktury, Nabycie towaru rozliczane w walucie obcej, Rozliczenie WNT w deklaracji Vat, Korekta faktury przy WNT, Wewnątrzwspólnotowa roznoszenie towarów, Stosowanie stawki 0% wymaga spełnienia kilku warunków, Dowody potwierdzające wywóz towarów, Wywóz towarów można udowadniać na wiele sposobów, Zasady stosowania stawki 0% w prawie unijnym, Warto sprawdzić kontrahenta unijnego, Podatnik nie musi każdorazowo występować o potwierdzenie statusu kontrahenta, Podstawa opodatkowania przy WDT, Przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych, Obowiązek podatkowy przy WDT, Zaliczka z tytułu WDT bez VAT, Skutki niedopełnienia obowiązków aktualizacyjnych, Brak zgłoszenia a stawka 0%. Zapraszamy do naszego sklepu internetowego

Offer:

Name: Import-Export prowadzimy dokumentację dla firm
address: Baboszewo 09-130, ul. Jatki 26
Employees: Damian Boguszewski, Tadeusz Więcek, Bernard Jakimowicz, Janusz Buczyński, Adam Gogolewski,


Date added: 22-03-2020