company Kancelaria Rachunkowo Doradcza ABAKS Anna Wolicka-Arym

Kancelaria Rachunkowo Doradcza ABAKS Anna Wolicka-Arym

Logo
Od lipca świadczenia z ubezpieczenia społecznego są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej % kwoty najniższej emerytury innymi słowy renty przy potrącaniu sum egzekwowanych przez tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi. Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Komorniczej w piśmie z lutego r., w sprawie o zakres obowiązywania ochrony wynikającej z Kodeksu pracy w odniesieniu do wynagrodzenia

Offer:

Name: Kancelaria Rachunkowo Doradcza ABAKS Anna Wolicka-Arym
address: Bielawy 99-423, ul. Groblowa 42
Employees: Benedykt Broll, Wiesław Czekalski, Edward Ambroziak, Tomasz Bies, Marek Dziubiński, Cezary Dąbkowski, Mikołaj Giergielewicz,


Date added: 17-04-2020