company Kodeks sp. z o.o. sprzedamy nowości

Kodeks sp. z o.o. sprzedamy nowości

Logo
Komentarz na naszej stronie przeznaczony jest przede wszystkim dla: sędziów i prokuratorów, pełnomocników procesowych – mecenasów i radców prawnych dodatkowo dla rejentów i komorników sądowych. Będzie on przydatny dla aplikantów wszystkich zawodów prawniczych również studentów, a także na rzecz osób poszukujących informacji odnośnie do postępowania cywilnego. W dniu 4.7.2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wskutek na swoją obszerność i zakres ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego i stanowi największą zmianę procedury cywilnej od nowelizacji, która weszła w życie z dniem 3.5.2012 r. Blog odnosi się do fundamentalnych przemian Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych w kwestiach cywilnych, które mają zostać wprowadzone w procedurze cywilnej w sprawie przyspieszenia i dalszego odformalizowania procedury cywilnej. Program strony www odnosi się szczególnie do szerokich zmian procedury dotyczących czynności procesowych profesjonalnych pełnomocników, w tym szczególnie niezwyczajnie istotnych przemian dotyczących postępowania dowodowego, odrębnego postępowania gospodarczego, problematyki nadużycia prawa procesowego, a podobnie licznych przemian w przepisach dotyczących kosztów sądowych. Zapraszam na naszą stronę

Offer:

Name: Kodeks sp. z o.o. sprzedamy nowości
address: Białe Błota 86-005, ul. Władysława Jagiełły 71
Employees: Ignacy Betliński, Paweł Katlewicz, Krzysztof Fiutowski, Daniel Kamieński, Konstanty Chomicki, Teodor Kalkstein, Emil Dziubiński, Kazimierz Dudek,


Date added: 22-03-2020