company Ksiazka-24 oferujemy ciekawy podręcznik z bankowości

Ksiazka-24 oferujemy ciekawy podręcznik z bankowości

Logo
Książka przeznaczona jest dla studentów prawa, administracji, ekonomii i zarządzania. Może stanowić cenną pomoc dla prawników - adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników i sędziów, jak również dla pracowników banków oraz innych instytucji finansowych. W praktyczny sposób omówiono przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, niezmiernie istotnej dla prawidłowego funkcjonowania obrotu gospodarczego w Polsce. Wyjaśniono istotne i budzące wątpliwości w praktyce bankowej zagadnienia dotyczące w szczególności problematyki outsourcingu, regulacji ostrożnościowych, nabywania znacznych pakietów akcji banku, stosowania uprawnień nadzorczych przez Komisję Nadzoru Finansowego, działalności depozytowej i kredytowej banków

Offer:

Name: Ksiazka-24 oferujemy ciekawy podręcznik z bankowości
address: Bardo 57-256, ul. Gajdy 85
Employees: Zygmunt Gogolewski, Mieczysław Gąsiorowski, Marek Kaczor, Ignacy Gałecki, Włodzimierz Katlewicz, Krystian Kaczorowski, Dominik Kasprowicz, Rafał Bies, Zenon Godlewski,


Date added: 20-03-2020