company Małgorzata Grzesiak Biuro Rachunkowe

Małgorzata Grzesiak Biuro Rachunkowe

Logo
Biuro prowadzi dla firm: kartę podatkową, książkę przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe Biuro prowadzi również: osoba z uprawnieniami doradcy podatkowego, Dostęp online obsługę kadrowo-płacową, odbiór dokumentów z frmy, reprezentuje w urzędach skarbowych, zus, celnych i innych, rozlicza pit-y, prowadzi raporty i sprawozdania finansowe, wyprowadzanie zaległości Factoring, wdrażamy optymalizacje podatkową, sporządzamy umowy, Nasze biuro specjalizuje się w prowadzeniu dokumentacji dla: firm zajmujących się importem i eksportem - ceny transferowe, Prowadzimy całą dokumentację rachunkową dla: działalności gospodarczych, spółek akcyjnych, spółek jawnych, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek partnerskich, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Zapraszamy do naszego biura

Offer:

Name: Małgorzata Grzesiak Biuro Rachunkowe
address: Wieliczki 19-404, ul. Krótka 55
Employees: Eugeniusz Bieliński, Adolf Damboń, Romuald Gucwa, Krzysztof Gościniak, Tomasz Frykowski, Sebastian Hernik, Adolf Butkiewicz, Janusz Ambroziak,


Date added: 08-04-2020