company Ochronimy twoje dane osobowe ROD-ix

Ochronimy twoje dane osobowe ROD-ix

Logo
Strona internetowa został ustalony przede wszystkim z myślą o podmiotach zobowiązanych do jej stosowania – Policji, Straży Granicznej, prokuratur i sądów, a również prawników, inspektorów danych osobowych, specjalistów ds. ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa, osób zajmujących się działalnością marketingową, udostępnianiem informacji publicznej oraz odpowiedzialnych za zapewnianie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego a zarówno prawników-praktyków: radców prawnych, adwokatów, notariuszy. Blog internetowy omawia prawa osób, jakich dane personalne są przetwarzane, środki ochrony prawnej przysługujące tym osobom, sposób prowadzenia dozoru powyżej ochroną danych osobowych, z wyłączeniem danych osobowych przetwarzanych przez prokuraturę i sądy, zadania organu nadzorczego dodatkowo formy i sposób ich wykonania, obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego także inspektora ochrony danych i zwyczaj jego wyznaczania, sposób zabezpieczenia danych osobowych; tryb współpracy z organami nadzorczymi w innych państwach Unii Europejskiej, odpowiedzialność karną za pogwałcenie artykułów ustawy.

Offer:

Name: Ochronimy twoje dane osobowe ROD-ix
address: Biesiekierz 76-039, ul. Jana Janaszka 84
Employees: Jarosław Dziubdziela, Franciszek Damboń, Grzegorz Kamieński, Gerard Jabłonowski,


Date added: 09-04-2020