company Poszukiwany dystrybutor rozdzielnicy natynkowej marki SCAME

Poszukiwany dystrybutor rozdzielnicy natynkowej marki SCAME

Logo
Wykonawca robót elektrycznych w dworcu kolejowym Bydgoszcz Główna, poszukuje dostawcy już gotowych podzespołów elektrycznych. Kupimy w trybie konkursu na oferty element pn. natynkowa rozdzielnica SCAME Block 4 DIN IP66 wraz z otworem podgniazdo elektryczne. Taka rozdzielnica musi posiadaćcechy techniczne jak hermetyczna obudowa, ochronność stopnia drugiego, mechaniczna odporność IK08 w 20°C, materiał odporny na promieniowanie UV, praca w temperaturze -25°C do +60°C, rozpraszana moc cieplna 8W. Z opcją instalowania gniazda 32A albo odbiornikowej wtyczki kątowej 32A. Zapraszamy do przesyłania ofert do siedzibiy firmy.

Offer:

Name: Poszukiwany dystrybutor rozdzielnicy natynkowej marki SCAME
address: Wyszki 17-132, ul. Wincentego Witosa 5
Employees: Ludwik Brzozowski, Hieronim Bakuła, Sylwester Antos, Zenon Bienias, Jerzy Gawron, Sylwester Dancewicz, Benedykt Białek, Andrzej Drewniowski, Józef Kwaśniewski, Stanisław Dutkiewicz,


Date added: 23-03-2020