company Rachunkowość dla firm poprowadzimy

Rachunkowość dla firm poprowadzimy

Logo
wzory dokumentów: wzór uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu ochrony środowiska, zależność uchwały w sprawie ustanowienia ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany rumor może negatywnie oddziaływać na środowisko, - wzór regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, wzór uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Offer:

Name: Rachunkowość dla firm poprowadzimy
address: Barwice 78-460, ul. Feliksa Smoczyńskiego 44
Employees: Szymon Kalkstein, Adam Gancarczyk, Bogdan Grabski, Mariusz Dąbkowski, Leopold Butkiewicz, Antoni Kaczorowski,


Date added: 01-04-2020