company Restrukturyzacja przedsiębiorstw - Bonus sp. zoo

Restrukturyzacja przedsiębiorstw - Bonus sp. zoo

Logo
Strona www jest przeznaczony wyjątkowo dla prawników praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, rejentów dodatkowo aplikantów, jacy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z obszaru prawa cywilnego materialnego. Autorami bloga są profesorowie i adiunkci z renomowanych uczelni prawniczych także z Polskiej Akademii Nauk, a zwłaszcza doświadczeni prawnicy praktycy wykonujący zawody: sędziego, adwokata, radcy prawnego i notariusza. Artykuł jest wyczerpującym omówieniem stosowania przepisów KC, prezentuje teraźniejszy stan poglądów nauki i orzecznictwa, a swoją drogą – w ową stronę gdzie, zdaniem Autorów, było to niezbędne – wskazuje możliwe nowe kierunki interpretacji kodeksów omawianej ustawy. Komentarz jest dziełem wieloautorskim, przygotowanym przez pracowników najważniejszych ośrodków dydaktycznych w Polsce, którzy swoja pracę uniwersytecką łączą z praktyką prawniczą. To sędziowie, adwokaci i radcowie prawni, będący specjalistami w swoich dziedzinach, od wielu lat zajmujący się prawem cywilnym i zagadnieniami, jakie dotyczą jego praktycznego stosowania. Cechą charakterystyczną tej serii jest: Praktyczne opracowanie tematu. Prosty i przejrzysty przekaz niejednokrotnie ogromnie skomplikowanych instytucji i zagadnień. Syntetyczna ideał także kompaktowość z jednej strony, z drugiej zaś wyczerpujące odpowiedzi na zawiłe pytania i rozwiązanie konkretnych problemów. Komentarze wyróżniają się precyzyjną nawigacją wewnętrzną – spisy treści do artykułów, przejrzysta struktura, tytuły tez, numery tez pozwalające na sprawne użytkowanie z wewnętrznych odesłań dodatkowo wykrycie podstawowych haseł w indeksie. Gwarancją praktyczności są Autorzy, którzy łączą pracę naukową z praktyką zawodową: sędziego, asystenta sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego czy notariusza i inną.

Offer:

Name: Restrukturyzacja przedsiębiorstw - Bonus sp. zoo
address: Borne Sulinowo 78-449, ul. Żwirki i Wigury 57
Employees: Teodor Bartyzel, Józef Czechowski, Andrzej Jabłonowski,


Date added: 31-03-2020