company Usuwanie eternitu

Usuwanie eternitu

Logo
Niebywale istotny cel w polityce gospodarki odpadami w Polsce stanowi utylizacja eternitu, który wciąż stanowi podstawowe pokrycie dachów bardzo wielu obiektów. Renovo wychodzi naprzeciw priorytetom programu a także oczekiwaniom usługobiorców. Firma wyspecjalizowało się w recyklingu materiałów azbestowych oraz tworzy nowe pokrycia. Eksperci firmy Renovo zatroszczą się nie tylko o rzetelne wykonanie danej usługi, ale również dopomogą z uzyskaniu dofinansowania na usuwanie eternitu Łódź. Renovo wykonuje swe świadczenia na terenie całego kraju, a swoją ofertę kieruje do firm, jak również klientów prywatnych.

Offer:

Name: Usuwanie eternitu
address: Białe Błota 86-005, ul. Ogrodowa 53
Employees: Edmund Breza, Włodzimierz Damboń, Zbigniew Frykowski, Bronisław Gałecki, Ryszard Gawron, Remigiusz Grochowski, Leonard Andrzejewski, Jakub Fiutowski, Mirosław Imieliński, Zenon Drobczyński,


Date added: 21-04-2020