company Zielix - ochrona środowiska w Twojej firmie

Zielix - ochrona środowiska w Twojej firmie

Logo
Dane z informacjami o uczniach i zatrudnionej kadrze. Poradnik jest przeznaczony dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dyrektorów jednostek obsługujących jednostki oświatowe, osób zajmujące się sporządzaniem sprawozdań SIO, a również pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Offer:

Name: Zielix - ochrona środowiska w Twojej firmie
address: Baboszewo 09-130, ul. Jana III Sobieskiego 83
Employees: Mariusz Jagodziński, Michał Jurczyk, Alfred Biernacki, Albin Jankowski, Artur Chlebowski,


Date added: 12-06-2020